Missie

Wat wil de Zorggroep BeRoEmD bereiken?

De leden van zorggroep BeRoEmD willen kwalitatief goede, doelmatige en nabije eerstelijnszorg voor chronische ziekten leveren aan de bevolking binnen het huidige en toekomstige werkgebied. Het doel is om een proactieve waarborg te bieden dat alle noodzakelijke zorg zo veel en zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving wordt aangeboden, met herkenbare begeleiding. Indien de tweede lijn zich terugtrekt uit het werkgebied zal de zorggroep zich inspannen om door substitutie toch een adequaat aanbod te realiseren.

Hoe wil de Zorggroep BeRoEmD dat bereiken?

Opsporing, monitoring, screening, interventie en behandeling kunnen door de multidisciplinaire inzet van de professionals in de zorggroep onder verantwoordelijkheid van de eigen huisarts plaatsvinden.

Naast een goede service zal dit ook een effectieve en efficiënte zorgverlening in de eerste lijn betekenen. De juiste bejegening van patiënten is een kernwaarde. De zorgvraag van de patiënt staat hierbij altijd centraal.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd volgens de richtlijnen van de betrokken professionals; die bereikbaar en herkenbaar zijn als behandelaar voor de patiënt.
  • De resultaten van de geleverde zorg worden verbeterd door goede vastlegging van gegevens en deskundige bewerking daarvan met terugkoppeling naar patiënt en zorgproces.
  • Efficiëntere organisatie van de aan te bieden zorg.
  • Volledige transparantie in de wijze van werken, de kosten en de resultaten van de inspanningen.
  • Dat de Zorggroep graag wil dat patiënten zich veilig en gehoord voelen bij ons als klant en in elke fase van de behandeling.

Website gebouwd door Webparking