Informatie en nuttige links

  • Patiëntveiligheid - Nieuwsbrief, januari 2017 Lees meer
  • brochure informatie chronische patiënten Lees meer
  • uitnodiging en profiel deelname aan de klankbordgroep Lees meer
  • uitnodiging deelname an de klankbordgroep(verkorte versie) Lees meer
  • Regionale Transmurale Afspraak (RTA) Diabetes Mellitus type 2 3 november 2015 Lees meer
  • Informatiebrief met betrekking tot Keteninformatiesysteem t.b.v. patiënten Lees meer
  • Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014-2017 Lees meer
  • ondertekening van de Regionaal Transmurale Afspraken Jeroen Bosch Ziekenhuis Lees meer
  • Nieuwe website van de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg “L.O.K.” Lees meer

Website gebouwd door Webparking