Over zorggroep BeRoEmD

Per 1 januari 2008 is zorggroep BeRoEmD actief op de markt van eerstelijns zorgverlening.
De zorggroep is voortgekomen uit de coöperatie BeRoEmD.

Op 1 januari 2016 telt de zorggroep 24 leden (16 huisartspraktijken), op dat moment bedraagt het totaal ingeschreven patiënten 55.679.

De leden zijn praktijkhouders in de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en 's-Hertogenbosch

De naam BeRoEmD is een acroniem voor:
Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch.

De zorggroep staat open voor nieuwe leden, zolang deze aansluiting vinden in de strategie en het beleid van de zorggroep en de praktijken die zich (bij voorkeur) bevinden binnen het regiogebied van BeRoEmD.

Bestuur

Het bestuur van zorggroep BeRoEmD wordt momenteel gevormd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Zorggroep BeRoEmD en de directie van de zorggroep bestaande uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Paul Jorna, huisarts te Rosmalen 
 • Secretaris: Jan Andeweg, apotheker te Rosmalen
 • Penningmeester: Marcel Rombeek, huisarts te Rosmalen 
 • Directeur van zorggroep BeRoEmD: Monique Weise
 • Medisch directeur: Han Ferree, huisarts te Berlicum
 • Beleidsadviseur: Theo Bisschops
 • lid Raad van Commissarissen: Godfried van Gestel
 • lid Raad van Commissarissen: Jan Jansen

Overige stafmedewerkers Zorggroep:

 • Medisch Programma coördinator Diabeteszorg: Pauline Heijstee
 • Medisch Programma coördinator COPD: Gerrit van Roekel
 • Medisch Programma coördinator CVRM: Eric Lambermon
 • Kwaliteitsmedewerker: Diedelinde van Riel
 • Informatie Manager: René van Riel
 • Administrateur: Carla van Druenen
 • Controller: Hellen Heeren
 • Office management: Mieke Ramaekers

Website gebouwd door Webparking