Veelgestelde vragen

Heb ik vrije keuze van behandelaar?

Iedere patiënt heeft vrije keuze van behandelaar. Indien een patiënt wil deelnemen aan de ketenzorg waarover Zorggroep BeRoEmD afspraken maakt met de zorgverzekeraar, dan zal de patiënt een keuze moeten maken uit de ketenpartners die samenwerken met Zorggroep BeRoEmD. Uw huisartspraktijk weet welke ketenpartners bij u in de buurt samenwerken met de zorggroep.

Indien u voor een zorgverlener buiten de zorggroep kiest, valt de zorg die u dan ontvangt buiten de ketenzorgafspraken die de zorggroep met de zorgverzekeraars maakt; deze zorg wordt dus niet vanuit de ketenzorg vergoed. Of u deze zorg van uw verzekeraar alsnog vergoed krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie; bijvoorbeeld van de inhoud van het pakket van uw aanvullende verzekering, mocht u deze hebben afgesloten.

Hoe gaat de financiering in zijn werk?

De zorgverzekeraar en de zorggroep gaan een overeenkomst aan - dit wordt een DBC genoemd - voor een afgesproken periode. Een DBC wordt afgesloten over de zorg in een bepaald programma.

De zorgverzekeraar betaalt per patiënt die deelneemt aan een zorgprogramma een vast  tarief, een zogenaamd ketentarief, uit aan de zorggroep. De zorggroep betaalt vervolgens alle gecontracteerde zorgaanbieders die zorg verlenen aan patiënten in het zorgprogramma. Het ketentarief is gelijk voor iedere patiënt, hoewel er verschil kan bestaan in de hoeveelheid zorg die verschillende patiënten in een periode ontvangt.

De huisarts bepaalt samen met u als patiënt of u zorg ontvangt conform het zorgprogramma. Zodra u dit pakket aan zorg ontvangt kunt u een kwartaalbedrag terugzien op de nota van de zorgverzekeraar waarbij "Zorggroep BeRoEmD" vermeld staat. Dit bedrag gaat niet van uw eigen risico af, en het wordt ook niet aan u doorberekend. In het kader van meer transparantie in de zorgkosten worden deze kosten in beeld gebracht.

Hoe zit het met mijn eigen bijdrage/eigen risico?

Als u zorg ontvangt conform een zorgprogramma gaan de kosten hiervan niet van uw eigen risico af. Als de huisarts het noodzakelijk acht dat er onderzoeken door het laboratorium gedaan worden, dan vallen deze kosten wel onder uw eigen risico.

Worden de persoonlijke gegevens uit mijn dossier uitgewisseld?

Mocht u doorverwezen worden naar één van de ketenpartners, als onderdeel van uw behandeling in het zorgprogramma, dan hebben deze zorgverleners beperkt toegang tot uw gegevens. Zij kunnen slechts de voor hen relevante informatie inzien. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig na te gaan of het doel van ketenzorg (namelijk goede chronische zorg) ook werkelijk wordt bereikt. Hiertoe worden gegevens over de behandeling van patiënten verzameld. Dit gebeurt anoniem, en deze gegevens worden gebruikt om te zien of de praktijk als geheel op de goede weg is, of om het effect inzichtelijk te maken van de invoering van de zorgprogramma's op kwaliteit van zorg.

De ziektekostenverzekeraar heeft Zorggroep BeRoEmD het vertrouwen gegeven dat zij goede chronische zorg levert. In het kader van de met de zorgverzekeraar gemaakte afspraken worden ook anoniem verzamelde gegevens van alle huisartsenpraktijken van de zorggroep verzameld om de ziektekostenverzekeraar een beeld te geven van de kwaliteit die de zorggroep als geheel levert.

Hoe zit het met de bescherming van uw privacy?

Het verzamelen van gegevens gebeurt te allen tijde zeer zorgvuldig met de wet - en regelgeving rondom uw privacy-bescherming. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het anoniem gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts. Om goede afstemming tussen de betrokken zorgverleners te kunnen garanderen, is het uitwisselen van relevante gegevens echter noodzakelijk. Ook om door betrokken zorgverleners verantwoording af te kunnen leggen over de geleverde zorg, is het uitwisselen van relevante gegevens nodig. Indien u bezwaar maakt tegen gegevensuitwisseling betekent dit dan ook dat u niet in het zorgprogramma opgenomen kunt worden.

Wat doet u als u ontevreden bent over uw behandeling?

We doen uiteraard ons uiterste best om u zo goed mogelijk zorg te bieden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. Meld het zo snel mogelijk aan de betreffende zorgverlener. Komt u er niet uit, neem dan contact op me de eindverantwoordelijke voor uw totale behandeling: uw huisarts of praktijkondersteuner.

Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de: Stichting Klachtenregeling, Huisartsenzorg Zuid-Nederland, telefoonnummer 040-2122780.

Hier vindt u meer informatie:

www.diabetesfederatie.nl

www.hartstichting.nl

www.longfonds.nl

www.thuisarts.nl

 

Website gebouwd door Webparking